My Blog

- English Hi. There is my first blog with gta mods... I will make some car modifications and films. Cya! - Polski Elo. Jest to mój pierwszy blog z modami do gta... Będę robił modyfikacje do ...